Wpisy będą pojawiały się  trzy razy w tygodniu :

Poniedziałki

Środy

Piątki